Trăim ȋntr-o lume ȋn care tehnologia a acaparat mare parte din activităţile cotidiene de zi cu zi, fapt pentru care a generat o scădere considerabilă a activităţilor fizice atât ȋn rândul copiilor, cât şi al adulţilor. Viaţa modernă  ne predispune pe toţi, mari şi mici la sedentarism –prea mult timp petrecut ȋn faţa calculatorului, a televizorului, a gadget-urilor.

Putem interveni asupra acestei realităţi prin educaţie, prin atragerea  copiilor şi a părinţilor  ȋn activităţi  care implică multă mişcare.

Un copil care se joacă, aleargă, face mişcare este un copil sănătos, capabil să facă faţă cu succes efortului intelectual.

Continuăm şi anul acesta şcolar derularea activităţilor acestui proiect educativ local, deoarece  practicarea mişcării fizice ajută la dezvoltarea psihică a individului, previne labilitatea emoţională, modelează temperamentul şi atitudinile, constituind un fundament solid pentru personalitatea ȋn formare.

Să nu uităm, că dezvoltarea fizică armonioasă este unul din obiectivele pregătirii preşcolarului  pentru şcoală.

Fiecare activitate desfăşurată ȋn cadrul acestui proiect, are ca efect creşterea calităţii, sănătăţii şi stimularea  practicării sportului.

Scopul acestui proiect este de a stimula interesul pentru mişcare ȋn vederea asigurării unei dezvoltări fizice armonioase şi a dezvoltării spiritului de competiţie.

Activităţile derulate sunt:

  • “Momentul meu zilnic de mişcare”-complex de exerciţii de gimnastică ritmică” (roata wordwall-tabla smart)
  • “Împreună pentru Hora Unirii…”(poze cu Hora Unirii formată de preşcolari) 
  • “Prezentarea echipamentului şi sportului preferat de copii…”(prezentarea de către copii a unui echipament specific şi a unui sport preferat de aceştia) 
  • “Un dans dedicat tuturor mamelor…”(poze cu coregrafia/dansul realizat de preşcolari) 
  • “Cel mai bun câştigă !” (traseu aplicativ) 
  • “Campionatul micilor sportivi”-concurs sportiv, ştafete
  •  “Dansul campionilor” (flashmob)- Evaluarea proiectului

Galerie Foto

       Evaluarea proiectului a constat ȋn organizarea  şi buna desfăşurare a unei competiţii sportive, cu mai multe probe ( ştafetă, mers ȋn echilibru, alergare, tracţiune şi viteză) dar şi ȋn desfăşurarea unui flashmob, sub ȋndrumarea şi coordonarea instructorului de dans, Ilaria Varadi.

       Pe  parcursul ȋntregii competiţii, copiii au fost ȋndrumaţi, ȋncurajaţi şi sprijiniţi la nevoie. La final, toţi au obţinut diplome cu premii, ȋn funcţie de rezultatele obţinute.

        Consider că, toate activităţile din proiect propuse au fost desfăşurate conform calendarului, iar scopul şi obiectivele au fost atinse ȋn totalitate.

      Știința ocrotirii mediului, ecologia, se naște în conjunctura unei vertiginoase escaladări a degradării lui, ca un strigăt disperat adresat omenirii.Curiozitatea copilului de a cunoaște tot ceea ce-l înconjoară, de a afla cât mai multe despre natură, se manifestă prin întrebări: ca de ce?, cum?.Și asta datorită faptului că sub ochii lor se întămplă fenomene contrar celor spuse despre cum ar tebui să ocotim natura.

Suntem chemați să facem transferul de dragoste și respect față de tot ceea ce ne înconjoară, de la noi, adulții,spre cei mai mici și foarte mici ,atunci când începe drumul cunoașterii.

Acest proiect urmărește sprijinirea părinților în vederea înțelegerii și asumării responsabilităților ce le revin cu privire la creșterea , îngrijirea și educarea propriilor copii, un cadou pe care-l oferim părinților prin invitarea unor specialiști din diferite domenii in întâlnirile cu părinții.

Scopul principal al activităților este acela de ai determina pe părinți sa conștientizeze faptul ca vârsta preșcolară reprezintă stadiul în care trebuie să ofere copiilor mai multă responsabilitate în problemele personale favorizând deprinderea autonomiei prin implicarea și încurajarea participării copilului în procesul de luare a deciziilor ce ii afectează viața, în funcție de vârsta și gradul lui de maturitate.

Proiectul ”Zâmbet de copil” cuprinde activități desfășurate cu ocazia unor evenimente îndrăgite de copii pe parcursul anului școlar. Sărbătoarea toamnei, activitățile dedicate evenimentelor istorice și religioase de iarnă (Ziua Națională, Moș Nicolae și Moș Crăciun), activitățile specifice primăverii (mărțișorul, mama și Paștele) precum și cele dedicate zilei Copilului sunt activități îndrăgite de copii, activități  care aduc bucurie și zâmbet pe chipul lor. Revista cu același titlu sintetizează cel mai evocatoare momente care ating cititorului.

Evaluare: Prin activitățile proiectului, preșcolarii și-au însușit parte din obiceiurile și tradițiile românești, și-au dezvoltat imaginația și gândirea creatoare alături de aptitudini și sensibilitate artistică. De asemenea, sentimentul de apartenență la neamul românesc și insuflarea dragostei față de țara noastră au fost conturate și cultivate prin activitățile propuse. Scopul și obiectivele proiectului au fost atinse.

Galerie Foto

Proiectul a fost iniţiat din necesitatea cunoaşterii obiceiurilor, a muzicii şi dansurilor specifice fiecărei culturi precum şi a cultivării toleranţei între etnii, ştiut fiind faptul că,  România este un model al interculturalităţii şi al convieţuirii paşnice între toate culturile.

De asemenea, acest proiect are ca și scop, inițierea copiilor în recunoaşterea si respectarea diferenţelor culturale prin valorificarea pozitivă a celorlalte culturi.

Grădinița trebuie să faciliteze fiecărui copil o creștere și o dezvoltare armonioasă, ceea ce presupune ca acesta să-şi dezvolte concomitent, atât spiritul, corpul cât şi inima, deci inteligenţa, sensibilitatea, creativitatea; să permită copiilor să înveţe să trăiască împreună, unii cu alţii, cu persoane diferite, să-şi poată ocupa progresiv locul în societate, să poată deveni cetăţeni activi.

Cadrele didactice au menirea de a face drumul spre cunoașterea trecutului și a valorilor culturale, cât mai accesibil, iar cunoașterea diferitelor culturi, este înainte de orice respectul diferenţelor.

Specificul grădiniţei noastre, cu grupe de predare în limba română şi în limba maghiară, a creat posibilitatea şi necesitatea, în acelaşi timp, de a include în programul educaţional al unităţii şi educaţia tradițiilor celor două naționalități. Educația interculturală presupune respect, toleranță, acceptarea diversității și o atitudine prietenoasă.

În cadrul acestui program, ne-am propus să selectăm tradiţiile cele mai interesante și  accesibile, astfel încât copiii să găsească deliciul unor tradiţii şi obiceiuri care le oferă satisfacţii şi bucurii, îi îmbogăţeşte spiritual, moral şi intelectual şi în acelaşi timp le dezvoltă respectul şi devoţiunea faţă de tradiţiile şi obiceiurile proprii.

Cunoaşterea tradiţiilor altor popoare, cunoscute prin experienţa proprie, vor contribui la formarea micilor preşcolari, a unui bagaj de cunoştinţe generale considerabile, totul realizându-se prin joacă și evenimente, care stârnesc curiozitatea micilor preșcolari.

Activităţile planificate sunt de aşa natură încât vor oferi posibilitatea de colaborare cu grupele implicate, realizarea unor activităţi specifice fiecărui obicei preluat, dar care găsesc semnificaţii şi corelaţii cu tradiţiile şi obiceiurile noastre.

Din activitățile desfășurate în cadrul proiectului, în acest an școlar, până în momentul de față, enumerăm: „Coronițe de advent” (obicei maghiar), „Crăciunul, sărbătoarea bucuriei” (poezii, colinde, scenete de Crăciun) și „Prima mea lecție de olărit”.

Evaluare Proiect:

Finalul proiectului s-a materializat printr-o acțiune care a reunit grupele implicate în desfășurarea acestuia: „În cântec și voie bună, să petrecem împreună”, în care copiii preșcolari au îmbrăcat costume populare, au dansat și au ascultat cântece din folclor, interpretate de Paula Țenț.

Toate activitățile desfășurate au fost imortalizate prin poze și filmulețe, dovezi ale participării entuziaste a preșcolarilor noștri.

          Consider că toate activitățile propuse în cadrul proiectului educativ desfășurat la nivelul unității noastre și-au atins scopul și au prezentat mare atractivitate. Acestea au contribuit la îmbogățirea culturală și spirituală a copiilor de la noi din grădiniță, trezindu-le interesul și dragostea față de tradițiile și obiceiurile românești și maghiare.

De asemenea, copiii au aflat asemănări și deosebiri dintre cele două culturi, prin intermediul  evenimentelor organizate, au învățat să respecte diferențele dintre acestea, stârnindu-le curiozitatea celor mici.

Succesul activităților a fost evidențiat și prin feetbackul primit din partea părinților, care au apreciat acțiunile desfășurate și prin entuziasmul cu care preșcolarii au transmis acasă activitățile la care au participat.

Galerie Foto

Dezvoltarea interesului pentru cunoașterea, păstrarea și transmiterea tradițiilor locale, descoperirea rădăcinilor istorice, ale creației populare, al educației prin folclor într-o lume multiculturală, plină de valori culturale moștenite de la strămoși.

Arta îl aduce pe copil mai aproape de frumos, îi oferă posibilitatea să creeze frumosul, să-l descopere sub aspecte noi. Grădiniță este primul factor care contribuie în mod organizat la conturarea personalității umane, la formarea și cultivarea gustului pentru frumos, oferind preșcolarului posibilitatea stimulării câmpului emoțional tonic și îndepărtarea inhibițiilor. Activitatea plastică din gradiniță este foarte îndragită de copii, ei fiind oricum atrași de culoare, de diversitatea tehnicilor de lucru, prin care își pot dovedi spontaneitatea, creativitatea, pot da frâu liber imaginației și fanteziei lor.

Prin intermediul acestui proiect educativ urmărim dezvoltarea și cultivarea capacităților de a comunica prin culoare, de a aduce o rază de lumină în viața copiilor, sprijinindu-i atunci când este nevoie pentru a evita o serie de greșeli care se întâlnesc în lucrările lor si care diminuează expresivitatea acestora.

Galerie Foto

Scop: Promovarea sănătății la nivelul copiilor preșcolari prin metode de prevenire a unor comportamente de risc pentru sănătate.

Obiective:

 Dobândirea deprinderilor de igienă personală și colectivă

 Conștientizare importanței folosirii obiectelor de uz personal pentru întreținerea curățeniei  corpului

 Identificaarea obiectelor de igienă personală

 Identificarea locurilor și obiectelor  în care se găsesc microbi

 Cunoașterea importanței și utilizării surselor oferite de natură în păstrarea sănătății

Evaluare

Având în vedere, că evaluarea este o componentă importantă a procesului de învățământ s-a realizat și la acest proiect prin analiza produselor activității cu unor probe orale, jocuri didactice, convorbiri, concursuri tematice. Probe practice jocuri-concurs, desen, picturi, activități practice, dar și probe scrise cu fișe de activitate individuală.  

Analizând toate informațiile de mai sus considerăm că proiectul a fost util și că și-a atins scopul. Toate activitățile din cadrul acestui proiect sunt esențiale în întâmpinarea nevoilor fundamentale de educație ale orcăui copil, iar formarea unui stil de viață sănătos devine o condiție fundamentală pentru dezvoltarea armonioasă a personalității.