Regulamentul de organizare și funcționare, cuprinde norme referitoare la organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar, fiecare unitate având regulament intern aprobat de consiliu de administrație.
Respectarea regulamentului intern este obligatorie pentru tot personalul salarial al unității de învățământ, pentru copii si părinții/ reprezentanți legali ai acestora.
Un alt regulament funcțional în unitatea noastră este „Regulamentul privind accesul și paza unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Oradea”.